x м. Одеса, вул. Ніжинська, 46

+38 048 789-07-92, +38 098 403-56-50

Методики роботи центру Loquar

Методики роботи нашого центру «Loquar»

 

Діагностичні методики

Для дітей:

 • Тест Торренса – методика діагностики творчих здібностей.
 • Тест «БУДИНОЧКИ» (методика О.А. Оріхової) – діагностика диференціацій емоційної сфери дитини та соціального інтелекту.
 • Тест ТУЛУЗ-П’ЄРОНА – діагностика мінімальних мозкових дисфункцій.
 • Виявлення рівня розвитку пізнавальної сфери (мислення, пам’ять, увага) за допомогою батареї тестів.
 • Виявлення особливостей взаємовідносини з оточуючими за допомогою проектних та тестових методик.

Для дорослих:

 • Тест інтелекту Р. КЕТЕЛЛА.
 • Тест Торренса – діагностика творчих здібностей.
 • Рисунковий тест СІЛВЕР – діагностика когнітивної та емоційної сфер особистості.
 • Виявлення особливостей стосунків із дітьми.

Що розвиває

Для дітей:

 • Програма розвитку творчого мислення за методикою Е. де Боно;
 • розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики рук «Чуттєві долоні» (розвиток дрібної моторики позитивно позначається на розвитку мислення дитини);
 • Арт – терапія (малювання, ігри з піском, кляксография і т.д.) – розвиває творче мислення, вміння бачити образ (залучені розумові операції аналізу, синтезу, узагальнення), виявляти самостійність.
 • Тренажер розвитку стресостійкості «EmWave» — інноваційний підхід до боротьби зі стресом, панічними атаками, занепокоєнням та страхами.
 • Датчик мозкової активності “MindWave” – ​​унікальний датчик мозкової активності, який сприяє тренуванню пам’яті та уважності, за його допомогою можна контролювати активність мозку в різних станах. Дозволяє в ігровому режимі навчитися самоконтролю та концентрації уявних зусиль.
 • Метод «Томатіс» — слухове тренування, що проводиться за допомогою спеціального апарату, що впливає на кору головного мозку що стимулює вібрації, що розвивають здатність до обробки сенсорної інформації.

Для дорослих:

 • Програма розвитку творчого (креативного) мислення за методикою Е. де Боно;
 • програма розвитку позитивного мислення, результати якої позначаться як у процесі мислення, а й у взаєминах у ній і з оточуючими.
 • Тренажер розвитку стресостійкості «EmWave» — інноваційний підхід до боротьби зі стресом, панічними атаками, занепокоєнням та страхами.
 • Датчик мозкової активності «MindWave» — унікальний датчик мозкової активності, який сприяє тренуванню пам’яті та уважності, за його допомогою можна контролювати активність мозку у різних станах. Дозволяє в ігровому режимі навчитися самоконтролю та концентрації уявних зусиль.
 • Метод «Томатіс» — слухове тренування, що проводиться за допомогою спеціального апарату, що впливає на кору головного мозку що стимулює вібрації, що розвивають здатність до обробки сенсорної інформації.

 

Корекційні методики

Для дітей:

 • Авторська програма корекції розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагування) у дітей;
 • індивідуальна та групова нейропсихологічна корекція (призначена для дітей з самого раннього та до підліткового віку. Використовується при ранньому дитячому аутизмі, розумовій відсталості, затримці психічного розвитку різних типів, загальному порушенні розвитку, алалії, дизартрії, дисграфії, дислексії, СДУГ (гіперактивні) Допомагає і дітям, які зазнають складнощів у навчанні через невротичні та психосоматичні розлади, особливості особистості, при загальному фізичному недорозвиненні, при шкільній дезадаптації та стресових розладах.
 • Метод «Томатис» — слухове тренування, що проводиться за допомогою спеціального апарату, який впливає на кору головного мозку вібраціями, що стимулюють, що розвивають здатність до обробки сенсорної інформації.
 • Метод БАК – метод біоакустичної корекції активно використовують для немедикаментозного лікування патологій, пов’язаних з органічним ураженням мозку, затримки психічного розвитку, затримки мовленнєвого розвитку, загального недорозвинення мовлення, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра.

Реабілітація — відновлення автономності, працездатності та здоров’я осіб з обмеженими фізичними та психічними можливостями внаслідок перенесених (реабілітація) або вроджених (абілітація) захворювань, а також внаслідок травм із використанням комплексу психологічних, педагогічних, соціальних, медичних та інших заходів.
Супровід — пролонгована соціальна, педагогічна та психологічна допомога, спрямована на пошук прихованих ресурсів розвитку людини (сім’ї, організації) з опорою на їхні власні можливості.
Навчання — навчальна діяльність, у якій кількість та якість елементів знань та умінь учня доводяться до належного рівня (середнього, еталонного, можливого), що становить мету навчання.

 • Навчання рідної мови
 • Навчання іноземної мови
 • Навчання мовленнєвому етикету та виразності мови
 • Навчання діалогу (за методикою М. Черненко, М. Грудок-Костюшко)

Зв'язатися з нами