x м. Одеса, вул. Ніжинська, 46

+38 048 789-07-92, +38 098 403-56-50

Діагностика мовленнєвих порушень, аутизму

  • Головна
  • Діагностика мовленнєвих порушень, аутизму

Нейропсихологічне обстеження: діагностика мовленнєвих порушень, аутизму

Людина будь-якого віку є ієрархічно організованою, саморегульованою нейропсихосоматичною системою, що містить три площини, що перетинаються і не існують один без одного: «нейро» — пов’язана з діяльністю нервової системи, її організатор мозок; “психо” – показує психічну діяльність людини; “Соматична” – це тілесна площина.

Нейропсихолог нашого центру проводить обстеження, в основі якого лежать уявлення про системну організацію психіки, оскільки кожен вид діяльності забезпечується комплексом мозкових структур.

Завдання, пропоновані нейропсихологом, побудовані таким чином, що кожен фактор оцінюється в чистому вигляді. Таким чином, обстеження включає тести, спрямовані на оцінку можливостей програмування, регуляції та контролю діяльності слухового, зорового, тактильного сприйняття, рухових реакцій, різних видів пам’яті, просторових уявлень, мовлення. Оцінка виконання кожному разі спирається на якісний аналіз з урахуванням вікових норм.

Нейропсихологічне обстеження може ефективно використовуватись у діагностичних цілях як система виявлення причин дезадаптації та профілактики її виникнення. Воно однаково ефективно вирішує завдання діагностики патології та легких функціональних відхилень у розвитку у дітей та дорослих.

Отже, основу нейропсихологічного обстеження лежить уявлення про системну організацію психіки людини.

На основі клінічних досліджень було сформовано нейропсихологічне обстеження, що включає завдання, завдяки яким можна охопити максимальну кількість відомих факторів. Завдання побудовані таким чином, щоб кожен фактор міг бути оцінений у чистому, не зашумленому іншими факторами вигляді. Таким чином, обстеження включає тести, спрямовані на оцінку можливостей програмування, регуляції та контролю діяльності, слухового, зорового, тактильного сприйняття, мовлення, рухових функцій, різних видів пам’яті, просторових уявлень. Оцінка виконання у кожному разі спирається на якісний аналіз та знання вікових норм.

Нейропсихологія – розділ психології, що вивчає мозкову організацію психічних процесів: уваги, пам’яті, сприйняття, мовлення, моторики, мислення, емоційного реагування, розвитку психічних функцій у нормі та відповідальних за них відділів головного мозку.

У поле зору дитячого нейропсихолога потрапляють як здорові діти, індивідуальні особливості яких не дозволяють максимально ефективно засвоювати нову інформацію або реалізовувати свої здібності, так і їх однолітки, що мають різні проблеми зі здоров’ям.

В останні роки дитяча нейропсихологія активно впроваджується в психологічну службу в системі освіти та бере участь у наданні допомоги дітям з різними проблемами розвитку. Найбільш ефективною допомогу нейропсихолога надається у тих випадках, коли дитина відчуває труднощі у підготовці та адаптації до шкільного навчання, має такі порушення, як затримка психічного розвитку (ЗПР) та затримка у мовленнєвому розвитку (ЗМР), а також при роботі з неуспішними учнями.

Нейропсихологічні методи діагностики та корекції довели свою ефективність у роботі з обдарованими дітьми. Дуже часто юні генії демонструють приголомшливі успіхи в одній області, але відстають від однолітків в заволодінні іншими знаннями та навичками. Наприклад, у комунікативній сфері.

Консультація нейропсихолога допомагає виявити причини відставання або нерівномірності розвитку дитини за допомогою тестових завдань, що показують рівень зрілості та рівень взаємодії різних відділів головного мозку. Наприклад, у скроневій частині лівої півкулі знаходяться області, що «відповідають» за звуковий аналіз мовлення. Якщо в ході нейропсихологічної діагностики тести, що перевіряють стан цієї зони мозку, виконуються неправильно, можна не тільки діагностувати її незрілість, а й спрогнозувати появу певних типів помилок в мовленні, при листі, читанні та запам’ятовуванні інформації.

На відміну від логопеда чи дитячого психолога загальної практики, дитячий нейропсихолог будує корекційні заняття, з індивідуальних особливостей функціонування мозку дитини, що особливо важливо у разі нерівномірності чи відставання у розвитку психічних функцій.

Зв'язатися з нами